پرش به محتوا

واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای (مشارکت بخش خصوصی و دولتی) واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای (مشارکت بخش خصوصی و دولتی)

لطفا از    Mozilla Firefox  مرور گراستفاده نمائید.

راهنمای ورود با حساب کاربر و دریافت و ارسال اطلاعات

برای دریافت نام نمایشی (user) و رمز عبور با مسئول سامانه ساترا تماس بگیرید.

تلفن تماس:  مسئول سامانه ساترا (علیرضا پورانوری)   33394246

----------------------------------------------------------------------

تبادل اطلاعات با سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی

Image result for ‫آیکون دریافت اطلاعات‬‎
                           

لطفا فایلهای ارسالی را متناسب با موضوع یا زمان گزارشات در بخش ارسال فایل  طبقه بندی کنید

-------------------------------------------------------------------------------