تازه ها (مجموعه ای از گزارشات و مطالعات منتشر شده در سطح ملی و منطقه ای) تازه ها (مجموعه ای از گزارشات و مطالعات منتشر شده در سطح ملی و منطقه ای)

در این بخش سعی خواهد گردید که مقالات جمع آوری شده در حوزه های مرتبط با توسعه مورد نقد کارشنایی قرار گیرد.

<شما هم میتوانید با ارسال مطالب ما را در این مهم یاری کنید>

نتایح 10 برنامه اجرا شده در کشور چه بوده است - بخش 1- محمد بحرینیان - 1394

نتایح 10 برنامه اجرا شده در کشور چه بوده است - بخش 2- محمد بحرینیان - 1394

نتایح 10 برنامه اجرا شده در کشور چه بوده است - بخش 3- محمد بحرینیان - 1394

2015  توسعه پایدار در جهان از دیدگاه سازمان ملل متحد

چالشهای محیط زیستی ایران و معرفی کلی پروژه های UNDPدر ایران

اسید پاشی به چهره اقتصاد ایران - محسن رنانی - 1394

ضرورت توجه به اصول و مبانی رشد فراگیر در مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در شرایط کشور ایران - ابوالفضل میرقاسمی

موانع موجود در تحقق رشد فراگیر در بخش کشاورزی و منابع طبیعی - ابوالفضل میرقاسمی

موانع تحقق رشد فراگیر بدلیل ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی کشور- ابوالفضل میرقاسمی

عوامل موثر بر تخریب منابع طبیعی - ابوالفضل میرقاسمی

بحران در حکمرانی آب

بررسی جایگاه صنعت استان آذربایجان شرقی در بین استانهای کشور

گزارش طرح پایش واحدهای صنعتی استان 1394

جایگاه بخش صنعت ومعدن وتجارت استان 1394

گزارش صادرات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی در سال های 92-93 از کلیه گمرکات کشور

برنامه راهبردی وزارت صنعت،معدن، تجارت - 1394

روند تحول خروج ارز از كشور 1352-1393

بررسی آثار اقتصادی اقلیم بر بخش کشاورزی ایران_ دکتر محمد رضا نظری


نگاهی به چالش‌های توسعه ایران _ دکتر جعفر خیرخواهان

رد پای قاچاقچیان رسمی در قاچاق کالا به کشور _ احسان سلطانی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افزودن نظر

وضعیت: در نوبت (بازبینی)
مطالب جمه آوری شده بسیار محدود است

در 9/8/15 10:30 AM پست شد.

پست پاسخ بالا